Menu

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ออกลาดตะเวนบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย สะพานเบลีย์ บนสายทาง สส.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – เมืองสมุทรสงคราม (ตอนสมุทรสงคราม) อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบนสายทาง สาย สส. 2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – เมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พร้อมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บนสายทาง สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – ชะอำ (ตอนเมืองสมุทรสงคราม เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ออกลาดตะเวนบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย สะพานเบลีย์ บนสายทาง สส.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – เมืองสมุทรสงคราม (ตอนสมุทรสงคราม) อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบนสายทาง สาย สส. 2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – เมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พร้อมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บนสายทาง สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – ชะอำ (ตอนเมืองสมุทรสงคราม เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ออกลาดตะเวนบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย สะพานเบลีย์ บนสายทาง สส.2055 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – เมืองสมุทรสงคราม (ตอนสมุทรสงคราม) อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบนสายทาง สาย สส. 2003 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – เมืองสมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม พร้อมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บนสายทาง สส.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – ชะอำ (ตอนเมืองสมุทรสงคราม เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบงานต่างๆ

รูปไอค่อน เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ท

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุ

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

องค์ความรู้ 2555

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปไอค่อน คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

Facebook

Facebook

ท่องเที่ยวไทย

ท่องเที่ยวไทย

แผนที่โครงข่าย

รูปไอค่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวฝึกอบรม

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

ลงนามออนไลน์

ลงนามออนไลน์

แผนที่โครงข่าย

รูปไอค่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวฝึกอบรม

งานทดสอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

ลงนามออนไลน์

ลงนามออนไลน์

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Scroll Up Skip to content