Menu
home
>>
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงครามดำเนินการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงานจุดตรวจ / ด่านตรวจร่วม จุดบริการรับผิดชอบ เขตพื้นที่อัมพวา ตำบลอัมพวา และตำบลเหมืองใหม่

                                                                       

 

Scroll Up Skip to content