Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมพิธีทำบุญสำนักงาน
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมพิธีทำบุญสำนักงาน โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ความก้าวหน้าในด้านการงาน และเพื่อเป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้
ณ อาคารแขวงหลวงชนบทสมุทรสงคราม
📌ในการนี้ เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม แล้วทุกคน เพื่อปฎิบัติตามมาตรการ โควิด -19 อย่างเคร่งครัด
         
Scroll Up Skip to content