Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิโรตตมางกูร สิริวิบูลย์ราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ได้นำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นขี้เหล็ก ต้นประดู่ ต้นพยุง ชมพูพันธุ์ทิพย์ บริเวณรอบสระน้ำ ภายในแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
📌ในการนี้ได้ปฏิบัติ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด
Scroll Up Skip to content